Το 2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε απογραφή με σκοπό τη συλλογή δεδομένων τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Αφορά δε, τόσο στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, όσο και στον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών και της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την απογραφή και δημοσιεύουμε σήμερα θα αποτελέσουν οδηγό για τη χάραξη της αγροτικής, οικονομικής, κοινωνικής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως επισημαίνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σε εθνικό επίπεδο η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανέρχεται σε 28,2 εκατομμύρια στρέμματα, εκ των οποίων το 47,9% αροτραία, μειωμένη κατά 18,8% σε σχέση με το 2009. Η δε μέση χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανέρχεται σε 58,3 στρέμματα με συνολικά 531 χιλιάδες εκμεταλλεύσεις, μειωμένες κατά 26,6%.

Δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη στοιχεία για κάθε Νομό ξεχωριστά, ωστόσο σε επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανέρχεται σε 561 χιλιάδες στρέμματα, εκ των το 49,4% δενδρώδης, μειωμένη κατά 27,1% σε σχέση με το 2009. Η δε μέση χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανέρχεται σε 28,3 στρέμματα με συνολικά 19.846 εκμεταλλεύσεις, μειωμένες κατά 31,5%. Να σημειωθεί ότι στην Περιφέρειά μας οι ζωικές μονάδες ανέρχονται σε 25.593, μειωμένες κατά 23,8% σε σχέση με τα στοιχεία της προηγούμενης απογραφής, ενώ οι κάτοχοι και τα απασχολούμενα μέλη των οικογενειών τους φτάνουν τα 32.663 άτομα επίσης μειωμένα κατά 28,8% σε σχέση με το 2009. Τέλος, οι γεωργικές βιολογικές εκμεταλλεύσεις στα νησιά μας την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί κατά 88,0% (-23,5% σε εθνικό επίπεδο) ενώ οι κτηνοτροφικές βιολογικές εκμεταλλεύσεις κατά 157,1% (+118,3% πανελλαδικά).

Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία:

Εθνικό Επίπεδο 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Πηγή: poulatakefalonias.gr