Σπηλαιοβάραθρο Αγγαλάκι

Το σπηλαιοβάραθρο Αγγαλάκι βρίσκεται 2 χλμ ανατολικά του χωριού και ανήκει σε ένα σύστημα περίπου 17 σπηλαίων (Αγία Ελεούσα, Άγιοι Θεόδωροι, Βρούσπα, Ζερβάτη, Σωτήρα, Φυτίδι, Χιριδόνι κ.α.) πολύ κοντινών μεταξύ τους, τα περισσότερα των οποίων σχηματίζουν στο εσωτερικό τους υπόγειες λίμνες με γλυκό ή υφάλμυρο νερό. Τα ύδατα των σπηλαίων εκτιμάται ότι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω στενών υπόγειων περασμάτων.

φωτο: Βασίλης Λουκάτος

 

Το Αγγαλάκι είναι το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο εξ αυτών και είναι πλαισιωμένο από ελαιόδεντρα και θάμνους. Η είσοδος του έχει κυκλικό άνοιγμα με διάμετρο 30 μέτρων, ενώ το βάθος του φτάνει τα 49 μέτρα. Η ηλικία του σπηλαίου έχει υπολογιστεί ότι είναι ίσως και παλαιότερη της Πλειστοκαίνου περιόδου (2.000.000 – 12.000 π.Χ.).

Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας www.ese.edu.gr η διεύθυνση ανάπτυξης του σπηλαίου είναι Β.ΒΔ και γίνεται πάνω σε 2 άξονες. Οι άξονες αυτοί διασταυρώνονται στο ΒΔ άκρο του σπηλαίου φέροντας σε επικοινωνία τα σπήλαια που δημιουργούνται σε κάθε άξονα στα άκρα των οποίων αναπτύσσεται και από μια φυσική λίμνη.

Στη προέκταση τους υπάρχουν 2 δρόμοι επικοινωνίας. Ο δρόμος της ανατολικής λίμνης είναι κάτω από τη στάθμη του νερού και τη συνδέει με άλλη μη προσβάσιμη ωστόσο λίμνη στην οποία διαβιούν τυφλά χέλια, κάτι που μαρτυρά επικοινωνία του σπηλαίου με τη θάλασσα. Ο δεύτερος δρόμος, αυτός της δυτικής λίμνης, είναι πάνω από τη στάθμη του νερού και έχουν εντοπιστεί πληθυσμοί νυχτερίδων. Στο ΒΔ άκρο του σπηλαίου υπάρχει και τρίτος δρόμος επικοινωνίας ο οποίος λειτουργεί ως διέξοδος διαφυγής του νερού. Στις λίμνες του σπηλαίου καθρεπτίζονται οι εντυπωσιακοί σταλακτίτες της οροφής, ενώ στους πυθμένες υπάρχει λιμναία βλάστηση.

φωτο: Βασίλης Λουκάτος

Το Αγγαλάκι μαζί με τα άλλα 2 μεγάλα και προσβάσιμα στο κοινό σπήλαια της περιοχής, τη Δρογκαράτη και τη Μελισσάνη που βρίσκονται Ν.ΝΑ και Β.ΒΔ αντίστοιχα, εκτείνονται πάνω σε άξονα και αναπτύσσονται 40-50 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και σε ορισμένα σημεία 5-15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της. Είναι δε πιθανόν να συνδέονται μεταξύ τους μέσα από υπόεπιφανειακούς θόλους και διαδρόμους με το μήκος του Αγγαλακίου να φτάνει τα 200 μέτρα και το συνολικό μήκος των 2 σπηλαίων να ξεπερνά τα 3,5 χλμ.

Το Αγγαλάκι εντάχθηκε το 2007 από τη W.W.F. στο πρόγραμμα «Προστασία των υγροτόπων των νησιών της Ελλάδας» έχοντας χαρακτηρισθεί ως ένας από τους 803 υγροτόπους της νησιωτικής χώρας και ένας από τους 21 της Κεφαλλονιάς. www.oikoskopio.gr

Για το σπήλαιο έχει γίνει στο παρελθόν μελέτη αξιοποίησης και για το λόγο αυτό, αλλά και για την ασφάλεια επισκεπτών και ζώων, έχει κατασκευαστεί γύρω από την είσοδο πέτρινη περίφραξη. Ωστόσο η μελέτη, όπως και οι αντίστοιχες για τη δημιουργία σπηλαιολογικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί είτε λόγω κόστους, είτε λόγω παραπομπής των έργων στις… ελληνικές καλένδες.

Τα τελευταία χρόνια πάντως, όλο και περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των extreme sports πραγματοποιούν οργανωμένες σπηλαιοκαταδύσεις στο Αγγαλάκι, δίνοντας του ζωή.

www.outdoorkefalonia.com

www.wildnature-expeditions.gr