Παρατήρηση Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο οικισμών για την απογραφή του 1870.
gtag('config', 'UA-67453901-1');