Διοικητικά / Δημογραφικά στοιχεία…

Διοικητική Διαίρεση

Δυο χρόνια μετά την ένωση των Ιονίων Νήσων με την Ελλάδα το 1866 μέχρι και το 1912, τα Πουλάτα υπάγονταν διοικητικά στον Δήμο Σάμης ο οποίος περιελάμβανε όλους τους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής, από το σημερινό Καραβόμυλο (πρώην Βλαχάτα) μέχρι και το Κατάρραχο (νυν Άγιος Νικόλαος).

Με βάση Διάταγμα του 1912 ο Δήμος Σάμης διαλύθηκε και τα Πουλάτα αποτέλεσαν έδρα και μοναδικό οικισμό της Κοινότητας Πουλάτων, καθεστώς που διατηρήθηκε μέχρι και το 1997 όπου με την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, εντάχθηκαν και πάλι στον επανασυσταθέντα Δήμο Σάμης.

 

Το 2011 με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση, γνωστή και ως σχέδιο Καλλικράτης, ο Δήμος Σάμης καταργήθηκε και τα Πουλάτα αποτέλεσαν Τοπική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Σάμης του ενιαίου Δήμου Κεφαλλονιάς, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2019 μετά την κατάτμηση του Δήμου Κεφαλλονιάς, τα Πουλάτα αποτελούν Κοινότητα και πάλι του Δήμου Σάμης που πλέον περιλαμβάνει και τις Δημοτικές Ενότητες Πυλάρου και Ερίσου.

Όργανο της τοπικής κοινότητας σύμφωνα με τον κώδικα λειτουργίας των Ο.Τ.Α. είναι ο εκπρόσωπος, ενώ σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους βάσει των οποίων διεξήχθησαν οι τελευταίες εκλογές του 2015, στα Πουλάτα είναι εγγεγραμμένοι 335 εκλογείς. Μάλιστα τα Πουλάτα παρουσιάζουν παγίως ένα από τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες σε Παγκεφαλληνιακό επίπεδο.

Δημογραφικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 2011, οι μόνιμοι κάτοικοι των Πουλάτων ανέρχονται σε 142.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη του πληθυσμού του χωριού, όπως εξάλλου και ολόκληρης της Κεφαλλονιάς από την απογραφή του 1870 μέχρι και τις μέρες μας, συμπεραίνεται ότι 4 γεγονότα συντέλεσαν καθοριστικά στη δημογραφική αιμορραγία που παρατηρήθηκε αρχικά μεταξύ των απογραφών 1907 – 1920 και στη συνέχεια μεταξύ των ετών 1940 – 1980

  • Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος
  • Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο εμφύλιος που ακολούθησε
  • Οι καταστροφικοί σεισμοί του 1953
  • Το μεταναστευτικό ρεύμα και η έντονη εσωτερική αστικοποίηση της εικοσαετίας 1960-1980

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός των Πουλάτων από 607 κατοίκους το 1907 να μειωθεί στους 495 το 1920 και από τους 551 το 1928 στους 166 σύμφωνα με την απογραφή του 1981. Σωρευτικά η μείωση μεταξύ 1907 και 1981 άγγιξε το 73%. Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σταθεροποίηση του πληθυσμού με μικρές σχετικά διακυμάνσεις με την πληθυσμιακή πυραμίδα να παρουσιάζει μια αρκετά κανονική κατανομή.

 

Παρατήρηση Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο οικισμών για την απογραφή του 1870.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική οικιστική ανάπτυξη και κατά μήκος της επαρχιακής οδού που συνδέει τα Πουλάτα με τη Σάμη, ειδικότερα δε στη θέση Διμινίστρες, περίπου 1,8 χλμ από τον κυρίως οικισμό

Τον Απρίλιο του 1923 διενεργήθηκε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια απογραφή των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο αριθμός των προσφύγων έφτασε τις 768.431 εκ των οποίων οι 6.971 κατέληξαν στο Νομό μας και δη 5.996 στην Κεφαλλονιά και 975 στην Ιθάκη. Στην επαρχία Σάμης οι πρόσφυγες ανήλθαν σε 1.518, ενώ στο χωριό μας σε 39 εκ των οποίων 35 γυναίκες.

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται στοιχεία στο επίπεδο του Δήμου Σάμης (ανεξαρτήτως διοικητικής υπόστασης ή μη), της Επαρχίας Σάμης, της Κεφαλλονιάς συνολικά και του Νομού Κεφαλληνίας με βάση τα αποτελέσματα όλων των απογραφών από το 1870 μέχρι και το 2011.

Παρατηρήσεις
1. Στην απογραφή του 1896 η περιοχή του σημερινού Πυργίου αποτελούσε τον ανεξάρτητο Δήμο Αίνου.
2. Ο Δήμος Σάμης υφίστατο μέχρι και την απογραφή του 1907 επανασυστάθηκε το 1997 και καταργήθηκε εκ νέου το 2011.
3. Στις απογραφές του 1907 και του 1951 η επαρχία Ιθάκης ανήκε στο Ν. Λευκάδας. Συμπεριλαμβανομένης της Επαρχίας Ιθάκης, ο πληθυσμός του Νομού ανερχόταν σε 82.590 και 54.914 κατοίκους αντίστοιχα.
4. Η επαρχία Σάμης καταργήθηκε το 1997 με το σχέδιο Καποδίστριας.
5. Μέχρι και το 1971 η επαρχία Σάμης περιελάμβανε και την Κοινότητα Κατάρραχου (νυν Άγιος Νικόλαος).
6. Από την απογραφή του 1981 και μετά τα νησιά Κάλαμος και Καστός (πρώην Δήμος Καρνίων της Επαρχίας Ιθάκης) υπάγονται στο Ν. Λευκάδας.